DBError
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI THẤT PHƯỚC VINH

MY MENU

Good view, good life

We offer free consulting and best project
  management for your ideas.

Chính sách bảo mật

  Vui lòng đọc chính sách này một cách cẩn thận để hiểu những chính sách của chúng tôi và thực hiện liên quan đến những thông tin của bạn và cách chúng ta sẽ xử lý nó. Nếu bạn không đồng ý với chính sách và thực hành của chúng tôi, lựa chọn của bạn là không sử dụng trang web Quark và dịch vụ Quark. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Quark, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc tiếp tục sử dụng Quark sau khi chúng tôi thực hiện thay đổi được coi là chấp nhận với những thay đổi đó, vì vậy hãy kiểm tra chính sách định kỳ để cập nhật.

  1. Chính sách bảo mật bao gồm những gì?

  Chính sách bảo mật này bao gồm cách Quark xử lý thông tin cá nhân thu thập và nhận được thông qua các trang website hoặc dịch vụ. Những thông tin cá nhân là thông tin về bạn, đó là nhận dạng cá nhân (ví dụ tên bạn, địa chỉ, email hoặc số điện thoại) và không được công bố rộng rãi.

  2. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

  A. Khi bạn đăng ký trên trang web, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân chính xác bao gồm địa chỉ email hợp lệ, vị trí và tên người dùng. Chúng tôi có thể bổ sung thông tin như địa chỉ và thêm thông tin xác thực, để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn cần hoặc để bảo đảm tính toàn vẹn thị trường (ví dụ phòng chống gian lận). Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn và nâng cao kinh nghiệm người dùng.

  B. Thêm nữa, chúng tôi thu thập thông tin trong khi bạn truy cập, trình duyệt, xem hoặc sử dụng trang web. Hay nói cách khác, khi bạn truy cập vào trang web, chúng tôi nhận ra việc sử dụng của bạn trên trang web và có thể thu thập, ghi lại thông tin liên quan đến việc sử dụng, bao gồm thông tin vị trí, địa chỉ IP, thiết bị và thông tin kết nối, thông tin trình duyệt và thông tin đăng nhập và tất cả thông tin liên lạc được ghi lại bởi người sử dụng thông qua trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin để nâng cao kinh nghiệm người dùng, cá nhân hóa kinh nghiệm duyệt web của bạn cũng như giám sát sự gian lận trên trang web và nội dung hoặc hành vi không phù hợp. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung nhận được từ bên thứ ba như nhân khẩu học và dữ liệu điều hướng hướng.

  C. Mỗi khi bạn đăng ký, tên của bạn và thông tin bổ sung liên quan đến hoạt động của bạn được công khai và hiển thị đến tất cả người dùng trên trang web.

  3. Làm thế nào chúng tôi thu thập được thông tin?

  A. Để cá nhân hóa trải nghiệm trang web của bạn và dịch vụ và cho phép chúng tôi cung cấp các loại nội dung và sản phẩm mà bạn thích nhất.

  B. Để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn và đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn.

  C. Để nhanh chóng xử lý các giao dịch của bạn.

  D. Để quản lý chương trình khuyến mãi, khảo sát tính năng dịch vụ hoặc trang web khác.

  E. Để tuân theo lệnh hầu tòa, lệnh khám xét, việc kiện tụng pháp lý, lệnh tòa án, quy trình luật pháp hoặc các biện pháp thi hành pháp luật khác, để thiết lập hoặc thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi hoặc để bảo vệ chống lại tuyên bố pháp lý.

  F. Để điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động liên quan đến những hành động bị cáo buộc hoặc bất hợp pháp bao gồm gian lận, các tình huống có liên quan đến các mối đe dọa về an toàn thể chất hoặc các quyền và lợi ích của bất kỳ người nào, vi phạm điều khoản ứng dụng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

  G. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn cho bất kỳ mục đích khác tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn hoặc theo sự đồng ý của bạn.

  4. Làm thế nào chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được?

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng và an toàn. Ví dụ chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được từ bạn để xác định danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để thiết lập và tạo tài khoản cho bạn, xác nhận hoặc cấp lại mật khẩu, truy cập hoạt động của bạn và liên hệ với bạn theo thời gian. Thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ cho bạn, tối ưu trải nghiệm trình duyệt và thông báo đến bạn sản phầm bổ sung, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi mà bạn quan tâm. Ngoài ra, thông tin này cũng giúp chúng tôi theo dõi các hoạt động gian lận hoặc các hoạt động không phù hợp khác và giám sát toàn vẹn nội dung. Nếu bạn khóa tài khoản, chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn, nhưng chỉ sử dụng nó để tuân theo yêu cầu quy định và liên lạc với bạn để kích hoạt lại tài khoản. Chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng thông tin cho mục đích khác so với những quy định trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trên máy chủ của chúng tôi tại các nước khác nhau trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trên một máy chủ đặt bên ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống.

  Chúng tôi giữ lại thông tin nếu nó là cần thiết và thích hợp cho các hoạt động của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin cá nhân từ tài khoản đóng để tuân theo pháp luật, ngăn chặn gian lận, thu thập bất kỳ khoản phí, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thi hành các điều khoản trang web của chúng tôi và thực hiện hành động khác được cho phép của pháp luật.

  5. Chúng tôi có tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập ra bên ngoài?

  Chúng tôi thường không bán, giao dịch hoặc chuyển giao ra bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo trước, ngoại trừ được nêu trong chính sách bảo mật. Điều khoản “bên ngoài” sẽ không bao gồm các chi nhánh của chúng tôi và bất kỳ bên khác nào hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ, tiến hành kinh doanh, hoặc phục vụ bạn, miễn sao các bên đồng ý để giữ thông tin này được bảo mật. Nếu chúng tôi bán công ty của chúng tôi hoặc chuyển nhượng tài sản, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người mua để bạn có thể tiếp tục giữ mối liên hệ hoặc kinh doanh với chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể công bố thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là tuân thủ pháp luật, thi hành chính sách của chúng tôi hoặc bảo vệ chúng ta hoặc quyền, tài sản và an toàn của người khác.

  Tuy nhiên, các thông tin phi cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

  6. Chúng tôi có sử dụng “cookies”

  Vâng. Cookies là một tập tin nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển nó vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt của bạn (nếu bạn cho phép) để giúp trang web hoặc hệ thống cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn, chụp lại và ghi nhớ thông tin nhất định. Chẳng hạn như chúng tôi sử dụng cookies để giúp chúng tôi nhớ những mục mà bạn tìm kiếm trong quá khứ. Cookies cũng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu được sở thích của bạn dựa vào hoạt động trang web trước đó hoặc hiện tại, giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ được cải thiện. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để giúp biên soạn dữ liệu tổng hợp về lượng truy cập và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn và các công cụ trong tương lai.

  Chúng tôi có thể hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi trong việc hiểu được lượng khách truy cập website và các thành viên của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ này thì không được phép sử dụng thông tin thu thập thay mặt chúng tôi, ngoại trừ để giúp chúng tôi thực hiện và cải thiện kinh doanh.

  Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo mỗi lần một cookie được gửi đi hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookies. Bạn làm việc này thông qua cài đặt trình duyệt của bạn (chẳng hạn như Mozilla Firefox hoặc Internet Explore). Mỗi trình duyệt thì khác nhau, vì vậy nhìn vào mục Help của trình duyệt bạn để tìm hiểu những cách chính xác để chỉnh sửa cookies của bạn. Nếu bạn tắt cookies, bạn sẽ không có quyền truy cập vào nhiều tính năng mà làm cho trải nghiệm trang web của bạn hiệu quả hơn và một vài dịch vụ của chúng tôi sẽ không thực hiện đúng cách và người dùng đăng ký có thể sẽ không thể đăng nhập.

  7. Làm thế nào để tôi không tham gia vào thu thập thông tin?

  Bạn có thể không tham gia vào việc thu thập thông tin bằng cách ngừng kích hoạt tài khoản của bạn. Bạn có thể ngừng kích hoạt tài khoản của bạn tại bất kỳ thời gian nào bằng cách vào các trang ưa thích trên hồ sơ của bạn. Mặc dù tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, tất cả những bài viết của bạn hoặc nội dung sẽ giữ lại trên trang web và công bố công khai. Quark không có trách nhiệm loại bỏ bất kỳ nội dung công khai nào của thành viên sau khi tài khoản của bạn đã ngừng kích hoạt.

  8. Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

  Quark thường chấp nhận các tiêu chuẩn an ninh để bảo vệ và giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì an ninh dữ liệu và sử dụng phù hợp thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp thương mại của chuyển giao thông tin qua mạng Internet hoặc lưu trữ dữ liệu điện tử được biết đến là an toàn 100%. Kết quả là chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của thông tin trong quá trình truyền hoặc lưu trữ nó trong hệ thống của chúng tôi.

  9. Chính sách bảo mật này có bao gồm liên kết với bên thứ ba?

  Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi. Trong nỗ lực để cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể bao gồm các liên kết với bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web liên kết này có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Vì thế chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về nội dung và các hoạt động của các trang liên kết này. Tuy vậy, chúng tôi cũng cố gắng bảo vệ sự toàn vẹn trên trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi nào về các trang web liên kết (bao gồm nếu có một liên kết cụ thể không hoạt động)

  10. Chính sách bảo mật này có áp dụng cho thông tin ngoại tuyến?

  Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi và không dành cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

  11. Làm thế nào để bạn đặt câu hỏi và cung cấp thông tin phản hồi?

  Nếu bạn có câu hỏi về chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ phản hồi nào, vui lòng lòng liên hệ với chúng tôi qua mail quark@quarkb2b.com.

  12. Làm thế nào để bạn hiệu chỉnh hoặc cập nhật thông tin cá nhân?

  Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng ký lại, cập nhật hồ sơ của bạn hoặc liên lạc với chúng tôi qua email support@quarkb2b.com.

  Tuy nhiên, chúng tôi sẽ duy trì bản sao thông tin của bạn trong phạm vi giữ lại như là một phần của quá trình sao lưu/lưu trữ tiêu chuẩn của chúng tôi. Ngoài ra, thủ tục này sẽ không loại bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp cho người sử dụng khác hoặc bên thứ ba, hoặc được bên thứ ba thu thập từ bạn qua trang web hoặc dịch vụ.

  13. Làm thế nào chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em?

  Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Không ai dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trên trang web. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không được sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên website này hoặc thông qua bất kỳ tính năng nào của nó, thực hiện bất kỳ mua bán nào trên website, sử dụng bất kỳ tương tác nào hoặc tính năng nhận xét nào trên web này hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào của bạn cho chúng tôi, bao gồm tên của bạn, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất kỳ tên nào bạn có thể sử dụng. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi nếu không có sự xác minh hoặc đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có bất kỳ thông tin nào của trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại mail privacy@quarkb2b.com.